דר' מרגנית גולדרייך

דר' מרגנית גולדרייך

יום שישי, אוגוסט 1st, 2014

בית המשפט העליון פסק בינואר 2014 החלטה על בסיס עדות המומחה של עורכת הפטנטים ד"ר מרגנית גודלרייך בתיק הידרו-נע נגד סאן-הייטק, (פורסם ב- 16 בפברואר 2014)

Hydraulic Door Breaker – San Hitech
בית המשפט העליון בישראל קיבל בינואר 2014 פסק דין על אי-הפרת פטנט וסמך את החלטתו על בסיס עדות המומחה של עורכת הפטנטים ד"ר מרגנית גודלרייך.

חברת סאן הייטק בע"מ, כמו גם משרד הביטחון הישראלי, נתבעו לפני מספר שנים על ידי הידרו-נע ,חברה המחזיקה בפטנט ישראלי של התקן לפריצת דלת המותאם למטרות צבאיות. הידרו-נע קיבלה את הפטנט באמצעות מזורז בפני ה- ILPTO. מיד לאחר מכן, הידרו-נע תבעה את סאן-הייטק ואת משרד הביטחון בגין הפרת הפטנט שלה.

חברת סאן-הייטק יוצגה בבית המשפט על ידי עו"ד יוסי חכם אשר ביסס את ההגנה נגד תביעת ההפרה לכאורה של הפטנט, על סמך חוות דעת מומחה של עורכת הפטנטים ד"ר מרגנית גולדרייך בשני עקרונות: ראשית, כבר קבעה בעבר שלא הייתה הפרה של הפטנט של הידרו-נע וזאת בשל היעדר טבעת מסתובבת במכשיר הפריצה של חברת סאן-הייטק (ראה פסיקת בית המשפט מ- 2010) . הטבעת המסתובבת היתה אחד מהאלמנטים בתביעה העצמאית. שנית, ד"ר מרגנית גולדרייך טענה כי הפטנט אינו תקף בשל אמנות מוקדמת שלא נחשפה ב-IDS ל- ILPTO במהלך תביעה. האמנות המוקדמת העיקרית שהוצגה היו מערכות ה- Holmatro שהיו בשימוש נרחב על ידי צבא ההגנה לישראל לפני השימוש במערכות השבירה של סאן-הייטק.

השופטים של בית המשפט העליון אישרו את פסק דינו של שופט בית המשפט המחוזי בחיפה ד"ר זרנקין, שהביע את הערכתו מחוות דעתה המקצועית ומעדותה הכנה של ד"ר גולדרייך. בן השאר כדלקמן:

מנגד לחוות הדעת של התובעים עמדה חוות דעתה האובייקטיבית והבלתי תלויה  של דר' מרגנית גולדרייך מטעם הנתבעים אשר זכתה להתייחסות בהתאם:

"במה דברים אמורים? על פי חוות דעתה של ד"ר מרגנית גולדרייך, עורכת הפטנטים, אשר הוגשה מטעם הנתבעים, ונחקרה ארוכות על חוות דעתה, …

בחוות דעתה מפרטת המומחית, אשר, ראוי לציין, הותירה בי רושם מצוין של בעלת מומחיות ויושרה מקצועית רבה, פירטה את ספרות הפטנטים ובקשות הפטנט הרלוונטיות וכן ציינה את שמות המוצרים ואת הקטלוגים של חברות אשר מפיצות ערכות לפריצה קרה אשר חלקן, לפחות, היו קיימים כבר בשוק לפני תאריך הגשת הפטנט".[ix]

מהאמור לעיל נמצאנו למדים כי בעת בחירת המומחה שומה עלינו ליתן דגש לא רק על מומחיותו ונכונותו לתמוך בגרסתנו אלא גם על מידת האובייקטיביות שלו והמהימנות שניתן לייחס לו.

 

  1. מאת Lawyers:

    עורכת פטנטים מדהימה ממליץ בחום