גיל גולדרייך

גיל גולדרייך

יום שישי, אוקטובר 29th, 2010

עורך דין גיל גולדרייך  זכה בפסק דין תקדימי בבית המשפט העליון כשערער פעמיים על החלטת נשיא בית המשפט השלום  וכן על הרכב בן שלושה שופטים בבית המשפט המחוזי בעניין נכה קשה (חולה נפש) שזכויותיו קופחו  באופן דורסני על ידי חברת הביטוח בטענת התיישנות.  פסק דין שבו זכה עורך דין גיל גולדרייךם בבית המשפט העליון, מגביר את ההגנה שבחוק על זכויותיהם של בעלי הליקוי הנפשי או השכלי, . הרכב השופטים שבראשו עמדה כבוד השופטת עדנה ערבל קבע שאמנם שערי בית המשפט אינן פתוחות בפני כל תובע לעד.  על כל תובע  לפנות לבית המשפט תוך תקופת ההתיישנות, (תקופת ההתיישנות בתחום הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, למשל, היא לרוב 7 שנים, תקופת ההתיישנות בתחום הביטוח, היא לרוב 3 שנים).
ואולם כבוד השופטת ציינה שלעיתים ראוי כי תקופה מסוימת בחייו של התובע, לא תובא במניין תקופת ההתיישנות. לדוגמא  תקופת הקטינות, עד גיל 18, לא תובא בחשבון.
כבוד השופטת ארבל מציינת את ההוראה  בחוק ההתישנות שהמאריכה את תקופת ההתיישנות כשמדובר באנשים עם ליקוי נפשי או שכלי. ההוראה בחוק ההתיישנות קובעת: "כי במנין תקופת ההתיישנות לא תימנה התקופה בה התובע לא היה מסוגל לדאוג לענייניו מחמת ליקוי נפשי או שכלי ובתנאי נוסף שבאותה תקופה לא היה לו אפוטרופוס".

ואלה פרטי המקרה : פלוני הסובל מליקוי נפשי נפגע בתאונת דרכים. הוא נותר עם 19% נכות לצמיתות. תביעתו נגד חברות הביטוח, הראל ואבנר, הוגשה לבית המשפט לאחר שחלפו כמעט 8 שנים מיום התאונה. מדובר באיחור של כמעט שנה. חברות הביטוח הראל ואבנר, ביקשו לדחות את התביעה על הסף מחמת התיישנות.
בית משפט השלום בחיפה ואחריו בית המשפט המחוזי בחיפה, קיבלו את  עמדתן של חברות הביטוח קרי הם קיבלו את טענת ההתיישנות ודחו את תביעתו  של הנכה על הסף. פלוני נותר ללא פיצוי.
עורך דין גיל גולדרייך לא ויתר ופנה בשם  פלוני לעזרת בית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור.
שופטת בית המשפט העליון עדנה ארבל, ציינה בתחילת פסק הדין  כי אין מחלוקת על עובדת קיומו של ליקוי נפשי. המחלוקת היא האם מחמת הליקוי הנפשי לא היה פלוני מסוגל לדאוג לענייניו.
השופטת לבסוף דחתה  את טענת חברות הביטוח המבטחות  כאילו היה פלוני מסוגל לדאוג לענייניו. הלא פלוני היה מאושפז במוסד לבריאות הנפש במשך שבעה חודשים. בנוסף, קיימים מסמכים רפואיים בהם מדווחים נסיונות התאבדות, התקפי זעם, הסתכלויות, מעקב במרפאות לבריאות הנפש, תרופות וטיפולים הקשורים למצב הנפשי.
בכל אלה די, קובעה כבוד השופטת ארבל , יש כדי להביא למסקנה נחרצת שבמשך שנה לפחות לא היה פלוני מסוגל לדאוג לענייניו מחמת ליקוי נפשי. התוצאה של הניתוח המעמקי של כבוד השופטת עדנה ארבל , שאין למנות שנה מתוך 8 השנים שחלפו ומכאן שתביעתו של פלוני לא התיישנה ויש להחזיר את התביעה לבית המשפט השלום ו להחיות אותה.
חברות הביטוח המבטחות לא הרפו וטענו כי פלוני היה מיוצג על ידי עורך דין גיל גולדרייך  אשר טיפל בענייניו מול המוסד לביטוח לאומי. שם נקבעו לו גם אחוזי הנכות ולמעשה עורך דין גיל גולדרייך שימש לטענתן כביכול לתחליף לאפטרופוס  ו על כן הוא כן יכל היה לדאוג לעניניו ולכן  אין הוא זכאי להפסקת מרוץ ההתיישנות.
השופטת עדנה ארבל דוחתה  גם את  הטענה הזו. השופטת קבעה כי המחוקק, הכריע במפורש כי רק מינוי של אפוטרופוס למי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו מחמת ליקוי נפשי או שכלי מביא להמשך מרוץ ההתיישנות. השופטת הדגישה בפסק הדין שהמחוקק הבהיר במפורש כי המבחן הינו מסוגלותו של הלקוי בנפשו לדאוג לענייניו מבלי להתחשב בסיוע גורמים אחרים בסביבתו כגון הוריו, קרוביו או עורכי דינו. מוסיפה השופטת עדנה ארבל הוסיפה ,כי המחוקק הכריע,  כי לא כל סיוע הניתן ללקוי הנפש יביא להמשכת תקופת ההתיישנות, אלא ורק מינוי  של אפוטרופוס כדין
השופטת עדנה ארבל הבהירה כי אין לראות,  בעורך דין משום אפוטרופוס. קיימים הבדלים מהותיים בין עורך דין לבין אפוטרופוס. לפיכך אין בייצוג על ידי עורך דין כדי להביא להמשך מרוץ ההתיישנות. על פי קביעת המחוקק מופסק מרוץ ההתיישנות אך ורק על ידי מינוי אפוטרופוס כדין.
התוצאה, קובעת השופטת עדנה ארבל, כי תביעתו של פלוני לא התיישנה. לפסק דינה של השופטת ארבל הצטרפו גם שופטי בית המשפט העליון השופטים אדמונד לוי וחנן מלצר.

29.10.2010

 לפסק הדין המלא