תביעות נזקי גוף:


6 תוצאות

תביעות נזקי גוף

תביעות נזקי גוף
ביקרו 3125

תביעות נזקי גוף

עו"ד נזקי גוף

עו"ד נזקי גוף
ביקרו 2726

עו"ד נזקי גוף

עורך דין גיל גולדרייך

עורך דין גיל גולדרייך
ביקרו 4019

ורך דין גיל גולדרייך זכה בפסק דין תקדימי בבית המשפט העליון כשערער פעמיים על החלטת נשיא בית המשפט השלום וכן על הרכב בן שלושה שופטים בבית המשפט המחוזי בעניין נכה קשה (חולה נפש) שזכויותיו קופחו באופן דורסני על ידי חברת הביטוח בטענת התיישנות. פסק דין שבו זכה עורך דין גיל גולדרייךם בבית המשפט העליון, מגביר את ההגנה שבחוק על זכויותיהם של בעלי הליקוי הנפשי או השכלי,