תביעות פצועים מתאונות דרכים

תביעות פצועים מתאונות דרכים
תחום נזקי הגוף שנגרמים מתאונות דרכים הוא תחום משפטי רחב ביותר. ישנם סוגים רבים של תאונות שכולן נכנסות תחת התחום הרחב של תאונות דרכים. לרוב עורכי דין שאינם עורכי דין מומחים לתאונות דרכים לא יצליחו להבחין בכך שתאונה מסוימת יכולה להיחשב כתאונת דרכים. בקטע הבא ננסה לעבור על כמה שיותר סוגים של תאונות שיכולות להיחשב כתאונות דרכים, ננסה לעבור גם על תאונות שאינן נחשבות כתאונות דרכים אך רוב המאמר יעסוק בתאונות דרכים והבדלתן מתאונות מסוגים אחרים. בכל מקרה מומלץ תמיד להתייעץ עם עורך דין מומחה לתאונות הדרכים, כדי שיוכל לעזור להגדיר את התאונה כתאונת דרכים. רצוי להתייעץ עם עורך דין לתאונות דרכים כמה שיותר בסמוך למועד התאונה כי ככל שממתינים, יהיה קשה אפילו לכל עורך דין תאונות דרכים  או אפילו למשרד עורכי דין לתאונות דרכים לעזור לנפגע לממש את זכויותיו.
זכויות נפגעי תאונות דרכים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים:
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים נחשב לאחד החוקים המתקדמים ביותר בעולם בתחום נזקי הגוף. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בא לספק הגנה לאנשים הנפגעים בתאונות דרכים ולתת להם עדיפות על נפגעים בתאונות מסוגים אחרים. בכדי לקבל את הפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו בעקבות תאונת דרכים אין  חשיבות לאשמה בתאונה משמע שגם אם הנפגע אשם בתאונה הוא יהיה זכאי לפיצויים בגין התאונה ויחשב כנפגע תאונת דרכים. כל הנפגעים בתאונת דרכים זכאים לקבל פיצויים בגין התאונה מחברת הביטוח של הרכב, אם התקיימו מספר תנאים:לרכב חייבלהיות ביטוחחובה בתוקף, הנהגברכבחייבברשותושלבעלהרכבלנהוגברכבו, הנהגמוכרחלהיותבעלרישיוןבתוקף, הנהג מוכרחלהיות נפגע בתאונה (גם אם זו פגיעה מזערית שעליה עוד נרחיב),הנפגעמוכרחלקבלטיפול רפואי במוסד רפואי מוסמך ביוםבוא אירעה התאונה.
תאגיד קרנית
חשוב לציין, כי גם כשמדובר בנוסע תמים שנפגע בתאונת דרכים, גם אם לא כל התנאים האמורים לעיל התקיימו, הוא עדיין יוכל ליהנות מכל זכויות נפגעי תאונות הדרכים בישראל בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונת הדרכים.  את הפיצוי על כך שנחשב פצוע מתאונת דרכים הוא יוכל לקבל מהתאגיד-"קרנית "שעליו נרחיב בהמשך במאמר נפרד. כדי להצליח בהתמודדות מול תאגיד קרנית וכדי להיות זכאי לכל זכויות נפגעי תאונות הדרכים בישראל כדאי לבחור את עורך הדין הנכון. לשם כך מומלץ לקרוא את המאמר: כיצד לבחור עורך דין לתאונות דרכים.
על פי דיני הנזיקין מרכיב הנזק של הפיצויים הם בין השאר כדלקמן:
עגמת נפש (כאב וסבל):
כל נפגעי תאונות הדרכים בישראל  זכאים לקבל פיצוי בגין עגמת נפש מתאונת דרכים  וכאב וסבל מתאונת דרכים. עורך דין לתאונות דרכים יוכל להדריך את הלקוחות הפצועים מתאונות הדרכים כיצד לאסוף מסמכים שיעידו בעתיד על כאב וסבל מקסימלי, וכך יוכלו לקוחותיו של העורך הדין המומחה לתאונות דרכים לזכות בכל הזכויות לנפגעי תאונות הדרכים בישראל. מומלץ שכל נפגע פגיעות גוף בתאונת דרכים, ידאג לתעד בעזרת מצלמה טובה את כל הפציעות והחבלות מהן הוא סבל. רוב השופטים בישראל פעלים על פי הכלל שתמונה אחת שווה 1000 מילים.פצוע מתאונת דרכים שהשכיל להקשיב לעצת עורך הדין שלו (בתקווה שמדובר בעורך דין לתאונות דרכים ), קרי תיעד וצילם את כל הפציעות לרבות שטפי הדם התת עוריים שלו, יהיה זכאי לפיצוי מוגבר בגין ראש הנזק כאב וסבל מתאונת דרכים. כמובן, שאם הנפגע ימשיך להתלונן בקופת חולים על מגבלות וכאבים, מבחינה משפטית, הכאב והסבל יחשבו כמשמעותיים יותר והוא יהיה זכאי לקבל פיצוי גבוה יותר. יש לציין, שגובהו של הפיצוי בגין כאב וסבל מתאונת דרכים ועגמת הנפש עולה ביחס ישר עם עוצמת הפגיעה,תדירות ומשך הטיפולים להם נזקק הנפגע, וכמובן גובה שפיצוי היה גבוה בהרבה אם תישאר לנפגע נכות  מתאונת דרכים לצמיתות.
ראשי נזק נוספים לתביעה:
כמעט בכל תאונת דרכים, בנוסף לכאב ולסבל, ניתן לתבוע  באמצעות עורך דין לענייני נזיקן  פיצוי בגין המרכיבים הבאים:
הפסד שכר עבודה:
הפסדי השתכרות שנגרמים לנפגע בתאונת דרכים, כתוצאה מאובדן כושר העבודה עקב תאונת הדרכים אפילו אם ההפסד היה זמני בלבד. כמובן שיש להוכיח קודם שהנפגע נעדר מעבודתו כתוצאה מן התאונה, וכן אובדן הסכר נגרם גם כן עכב התאונה. לצורך כך, יש להביא לידי עורך הדין אשר מטפל בתיק תאונת הדרכים את אישורי המחלה שהנפגע קיבל באותה תקופה וכן גם את תלושי המשכורת מהתקופה בה לא עבד הנפגע, וכך יוכל להיעזר במסמכים הללו ולהוכיח שהפסדי ההשתכרות נגרמו בשל התאונה. עורך דין לתאונות דרכים  לא ימליץ לנפגע בתאונת הדרכים שלא לעבוד אך ורק כדי להגדיל ולהעצים את גודל התיק. זו אסטרטגית עבודה מסוכנת שבהמשך עוד יורחב עליה. לכן, ברוב המקרים מומלץ שהנפגע מהתאונה יחזור לעבודה במהרה, כמובן רק אם הוא מסוגל לעבוד. להרחבה בנושא הפסדי השתכרות לחץ כאן :הפסדי השתכרות מתאונת דרכים.
הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה:
עד סוף שנת 2009, הנפגע בתאונת דרכים היה זכאי להחזרים בעבור הוצאות שנגרמו עקב התאונה, בהתאם להצגת קבלות על הוצאות בגין טיפולים רפואיים שנזקק להם עקב התאונה ובין בגין הוצאות נסיעה לצורך הטיפולים הללו (יש לשמור על קבלות נסיעה במוניות ואם הנפגע נסע ברכב פרטי יש לנהל כרטיס רכב מעודכן). לגבי הוצאות הנסיעה, נכון להיום נפגע בתאונת דרכים עדיין זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח, ואולם לגבי ההוצאות הרפואיות, החל משנת 2010 החוק השתנה לרעתם של הפצועים מתאונות דרכים בישראל, לפחות בנוגע לראש נזק זה. הנפגע אינו זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח בגין הוצאות רפואיות שנגרמו לו בתאונת דרכים. הטיפולים הרפואיים אמורים להיות ממומנים ומסופקים על ידי קופות החולים, שמספקות שירותים רפואיים רק במסגרת סל הבריאות. כידוע סל הבריאות הוא מצומצם ומכאן ההרעה. להרחבה בנושא הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה לחץ כאן.
הוצאות בגין עזרת צד ג’ :
הנפגע בתאונת דרכים, זכאי לקבל החזר על הוצאותיו בגין עזרת צד ג’ (עזרה במשק הבית ו/או סיעוד) שנזקק להם עקב הפגיעה בתאונת הדרכים (במידה והנפגע שכר עקרת בית מומלץ שיחתים אותה על מסמך שהיא אכן טיפלה במשק הבית בתקופת ההחלמה שלאחר תאונת הדרכים).
חישוב הנזק לפצועים קשה
 עד כאן דיברנו על חישוב הפיצויים לנפגעים קלים מתאונת דרכים. כאשר מדובר בפציעות קשות יותר, בהן לרוב נשארת לנפגע מתאונת הדרכים נכות לצמיתות, הנפגע מתאונת הדרכים זכאי לקבל פיצויים משמעותיים במיוחד במידה ונקבעת לו נכות וגם עבור הנזקים שיגרמו לו בעתיד. גובה הפיצוי לו זכאי נפגע בתאונת דרכים תלוי במספר רב של גורמים כגון: אחוז הנכות, גיל הנפגע, מין הנפגע, מקצוע הנפגע, רמת ההשתכרות שלו, חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב, וכמובן בעורך הדין המייצג את הנפגע בתאונת דרכים. הרחבה בנושא זה תהיה בהמשך.
סוגי תאונות דרכים
המוני אנשים מעורבים בתאונות דרכים מבלי ידיעתם!!! רבים חושבים שתאונת דרכים היא תאונה בה מעורבים שני כלי רכב או יותר, ושבדרך כלל כתוצאה ממנה יש גם נפגעים וגם פגיעות ברכוש. נכון שגם המקרה המתואר הוא תאונת דרכים, אולם פציעות רבות שהמקור שלהן הוא ברכב מוגדרות כתאונות דרכים על פי החוק והפסיקה, למרות שלרוב האוכלוסייה שאינה בעלת ידע משפטי תאונות אלו לא יאובחנו כתאונות דרכים. כל משרד עורכי דין לתאונות דרכים יוכל לפרט בפני כל פצוע תאונת דרכים את ההבדלים ואת הדקויות השונות שבתאונות להרחבה בנושא הגדרת תאונת דרכים לחץ כאן.
שכר טרחה של עורך דין
המוני נפגעים בתאונות דרכים לא תובעים את זכויותיהם, בין השאר בגלל שחוששים מתשלום לעו"ד. לידיעתך, התשלום לעורך הדין של תאונת דרכים לרוב נגבה על בסיס הצלחה ולא כדאי לשלם לעורכי הדין שלא על בסיס הצלחה. כאשר התשלום לעו"ד מחושב על פי אחוזים מגובה התביעה, האחוזים שיגבה עורך הדין הם כדלקמן: 8% בתוספת מע"מ במקרה של פשרה, 11% בתוספת מע"מ במקרה של פשרה שהושגה לאחר הגשת תביעה .13% בתוספת מע"מ בכל מקרה אחר.
כמובן, שלסכומים הנקובים לעיל מתווספים גם הוצאות נלוות כגון: אגרת בית משפט, הוצאות בגין הוצאת תיקים רפואיים וכד’.